top of page
  • Easy Trading

11% các ngân hàng trung ương xem xét thay thế vàng bằng 'tiền điện tử như Bitcoin'

Một cuộc khảo sát của UBS cho thấy rằng các chủ ngân hàng trung ương thấy được lợi ích khi đầu tư vào tiền điện tử như bitcoin. 28% xem lợi ích từ tiền điện tử là một tài sản không liên quan và “11% sẽ coi nó như một sự thay thế cho vàng”.

Các ngân hàng trung ương thấy lợi ích khi đầu tư vào tiền điện tử như Bitcoin

Khảo sát hội thảo về quản lý dự trữ hàng năm lần thứ 27 của UBS khám phá triển vọng của tiền điện tử như là khoản đầu tư cho các ngân hàng trung ương. Cuộc khảo sát này, được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6, đã đặt câu hỏi về các ngân hàng trung ương từ gần 30 ngân hàng trung ương ở tất cả các khu vực trên toàn cầu, UBS giải thích. Theo ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, cuộc khảo sát này "là một trong những mô tả có thẩm quyền nhất về các hoạt động quản lý dự trữ chính thức hiện có."


Các chủ ngân hàng trung ương đã được hỏi về động lực để các ngân hàng trung ương đầu tư vào tiền điện tử như bitcoin. Câu trả lời phổ biến nhất là "Học hỏi / xây dựng kiến ​​thức về quy trình đầu tư tiền điện tử và quản lý đầu tư." UBS mô tả, “83% người tham gia tin rằng bản thân quá trình học tập về đầu tư và quản lý loại tài sản mới này sẽ có giá trị đối với tổ chức của họ.”

Câu trả lời phổ biến thứ hai là “Nội dung không liên quan”. Thứ ba là "Báo hiệu tiến bộ kỹ thuật của tổ chức." Một câu trả lời phổ biến khác là “Giải pháp thay thế vàng (độc lập với hệ thống tài chính phương Tây).” UBS đã viết:

28% người tham gia xem lợi ích đến từ tiền điện tử như một tài sản không liên quan và 11% tiếp theo sẽ coi nó như một sự thay thế cho vàng.
Khảo sát Hội thảo Quản lý Dự trữ Hàng năm lần thứ 27 của UBS. Nguồn: UBS

Các chủ ngân hàng trung ương cũng được hỏi cụ thể liệu họ có xem tiền điện tử thay thế vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong tương lai hay không. Trong số những người được hỏi, 84% nói không, 0% nói có và 16% nói rằng họ không biết. “Đa số 84% người tham gia không tin rằng tiền điện tử sẽ thay thế vàng như một nơi trú ẩn an toàn,” UBS lưu ý.


Cuộc khảo sát cũng hỏi các chủ ngân hàng trung ương về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). 46% số người được hỏi chỉ ra rằng CBDC và tiền điện tử sẽ cùng tồn tại, lưu ý rằng bitcoin và các loại tiền điện tử khác sẽ không bị thay thế bởi các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, 33% tin rằng CBDC sẽ thay thế tiền điện tử.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page