top of page
  • Easy Trading

3 dự án NFT đã thu được tổng doanh thu hơn 10 tỷ đô la

Tài sản Non-fungible token (NFT) đã gây bão thế giới vào năm 2021. Ba dự án hiện tại trong vũ trụ NFT đã giúp chúng ta chứng kiến ​​doanh số bán hàng lên đến hàng tỷ đô. Các số liệu thống kê cho thấy thị trường NFT Opensea, trò chơi NFT blockchain Axie Infinity và loạt series sưu tập kỹ thuật số Cryptopunks đã thu về tổng doanh thu hơn 10 tỷ đô la.

Opensea, Axie Infinity, Cryptopunks đạt doanh thu lên đến 10 tỷ đô la Khi đến cuối tháng 9, doanh số bán hàng tổng hợp của ba dự án NFT riêng biệt đã tạo ra hơn 10 tỷ đô la doanh thu tính từ trước tới giờ. Cả ba dự án này đều là duy nhất, như Opensea dẫn đầu về doanh số bán NFT, là một thị trường cho phép người dùng mua và bán nhiều loại NFT sưu tầm từ mạng Ethereum và Polygon.

Cho đến nay, Opensea đã đạt tổng doanh số 6,85 tỷ đô la với 452.319 nhà giao dịch, theo số liệu thống kê thị trường NFT của dappradar.com. Opensea đã chứng kiến ​​mức tăng hàng tháng khoảng 74,26% vì nó đã đạt được 3,78 tỷ đô la doanh thu trong 30 ngày qua.

10 thị trường NFT hàng đầu theo thống kê thị trường NFT của dappradar.com vào ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Trò chơi blockchain sử dụng một số token và NFT gốc, Axie Infinity, đã vượt mốc 2 tỷ đô la trong tuần này, là dự án đã chứng kiến ​​tổng doanh số bán hàng mọi thời đại là 2,17 tỷ đô la với 640.376 nhà giao dịch. Hồ sơ Axie Infinity hàng tháng cho thấy trò chơi đạt doanh thu NFT trị giá 574 triệu đô la, giảm 33,79% trong 30 ngày sau đó.

Cuối cùng, bộ sưu tập NFT có tên Cryptopunks cũng là một dự án NFT trị giá hàng tỷ đô la vì nó đạt doanh thu lên đến 1,33 tỷ đô la. Có tổng cộng 10.000 Cryptopunk và theo Dune Analytics, có 2.980 chủ sở hữu (địa chỉ) duy nhất sở hữu Cryptopunk NFT. Một thực thể sở hữu khoảng 254 hoặc tổng 2,54% toàn bộ bộ sưu tập Cryptopunks NFT.

Trong số 1,33 tỷ đô la doanh thu, 4.948 nhà giao dịch được thống kê bởi các số liệu của dappradar.com. Cho đến nay, các dự án Opensea, Axie Infinity và Cryptopunk đã đạt tổng doanh thu 10,35 tỷ đô la.

Hồ sơ từ dune.xyz cũng chỉ ra rằng trong số rất nhiều dự án NFT dựa trên Ethereum, đã đạt doanh thu 8,53 tỷ đô la hay 3.100.960 ether. Các dự án NFT được liệt kê bao gồm Cryptopunks, Art Blocks, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Rarible, Meebits, Loot và Superrare. Doanh thu 8,53 tỷ đô la thông qua 4.471.826 giao dịch và có 6.385 dự án NFT trên Ethereum.

Theo News Bitcoin

7 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page