top of page
  • 370653

Bitcoin đã tăng gấp đôi trong 75 ngày – Bao lâu nữa đến đợt tăng 100% tiếp theo?

Phân tích từ lịch sử cho thấy rằng khoảng thời gian cần thiết để giá Bitcoin tăng gấp đôi có thể ngắn hơn trong đợt tăng giá này.
Giá Bitcoin đã tăng gấp đôi trong 75 ngày qua, khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu thị trường có đang tiếp cận quá mức mở rộng hay không.

Tuy nhiên, phân tích lịch sử từ nhóm giám sát Bitcoin CaseBitcoin cho thấy thị trường Bitcoin có thể tăng tốc hơn nữa, lưu ý rằng “thời gian nhân đôi” của BTC – thời gian cần thiết để giá tăng 100% – đã giảm xuống chỉ còn 12 ngày ngay trước khi đạt đỉnh của đợt tăng giá năm 2017.

CaseBitcoin ghi nhận thời gian nhân đôi nhanh nhất được ghi nhận trong chu kỳ thị trường hiện tại là vào ngày 07/01, với BTC tăng từ 21.000 USD lên 42.000 USD chỉ trong 22 ngày.

Công ty cho thấy có những điểm tương đồng giữa hành động thị trường của tháng 1 và hành động xảy ra trong tháng 8/2017 – “giai đoạn giữa của thị trường tăng giá năm 2017”. Vào thời điểm đó, giá Bitcoin đã tăng gấp đôi chỉ trong 26 ngày, đạt mức 5.000 USD lần đầu tiên, trước khi giảm 40% trong những tuần tiếp theo. Nói về đợt tăng giá gần đây, CaseBitcoin kết luận:


Nói chung, vài tháng qua giống như giai đoạn giữa của thị trường tăng trưởng năm 2017, với thời gian tăng gấp đôi, chủ yếu là dưới 100 ngày, nhưng không bao giờ dưới 20 ngày. Sẽ rất thú vị nếu tốc độ tăng gấp đôi nhanh như cuối chu kỳ 20132017 cũng xảy ra vào khoảng thời gian này.


Quay trở lại năm 2013, thời gian nhân đôi của Bitcoin đã giảm xuống chỉ còn 4 ngày trong vòng một tuần kể từ đỉnh điểm của mùa tăng giá.

Nhiều nhà phân tích tin rằng thị trường tăng giá hiện tại có nhiều cơ hội để phát triển hơn, với việc những người sáng lập công ty tổng hợp dữ liệu tiền mã hóa Glassnode chia sẻ dữ liệu cho thấy sự suy giảm nguồn cung thanh khoản của Bitcoin – ước tính có bao nhiêu đồng tiền đang lưu hành tự do và không bị khóa bởi “các thực thể kém thanh khoản ”- đã tăng tốc kể từ đầu năm 2021.


Dữ liệu cũng cho thấy rằng nguồn cung thanh khoản của Bitcoin đã giảm đáng kể kể từ tháng 4/2020, với Glassnode ước tính 78% BTC lưu hành đã không có tính thanh khoản vào tháng 12/2020.


2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page