top of page

BlackRock đã bắt đầu giao dịch Bitcoin Future

BlackRock đã nắm giữ 6,5 triệu đô la trong hợp đồng tương lai bitcoin CME vào đầu năm nay với mức tăng giá 360.000 đô la, báo cáo mới của SEC cho thấy.
Gã khổng lồ đầu tư BlackRock đã thực sự “ bắt đầu tham gia ” vào thị trường bitcoin (BTC, + 0,67%) , theo hồ sơ pháp lý được công bố hôm thứ Tư.


Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã nói với CoinDesk rằng người quản lý tài sản đã nắm giữ 6,5 triệu đô la trong hợp đồng tương lai bitcoin CME vào đầu năm nay. Các hợp đồng đó đã tăng giá 360.457 đô la vào ngày báo cáo, theo các tài liệu được CoinDesk xem xét.

Nguồn tin cho biết, số cổ phần nắm giữ chiếm 0,03% trong Quỹ phân bổ toàn cầu khổng lồ của BlackRock vào ngày báo cáo 31 tháng 1 - “rất nhỏ”. (Mức tăng chỉ chiếm 0,0014%.) 37 hợp đồng ban đầu của BlackRock đã hết hạn vào ngày 26 tháng 3.


BlackRock cho hai quỹ con của họ vượt lên dẫn trước đối với thương mại Bitcoin tương lai vào tháng Giêng.

15 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page