top of page
  • Easy Trading

Brazil bank trở thành Ngân hàng được Nhà nước hậu thuẫn đầu tiên cho phép khách hàng mua EFT

Lần ra mắt ETF tiền điện tử đầu tiên của Brazil bị hoãn lại, nhưng không phải vì kế hoạch đã thất bại. Ngân hàng Trung ương Brazil (Banco do Brasil) hiện đang tham gia nhóm phát hành ETF, theo các bước tương tự như Ngân hàng Itaú và BTG Pactual đã làm.Ngày ra mắt mới được đặt cho ngày 26 tháng 4

Theo một lá thư được Hashdex gửi cho khách hàng của mình, tổ chức ngân hàng được nhà nước hậu thuẫn sẽ có thể cung cấp cho khách hàng khả năng mua ETF tiền điện tử của Hashdex, sẽ có mã là “HASH11”.

Điều đó nói rằng, khách hàng của Ngân hàng Trung ương Brazil có thể tiếp xúc bằng cách đầu tư vào quỹ, quỹ này sẽ sao chép Chỉ số tiền điện tử Nasdaq (NCI). Bức thư làm rõ rằng ngày mới ra mắt ETF sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, vì ngày ban đầu là ngày 22 tháng 4.

Với sự điều động như vậy, tổ chức ngân hàng trở thành ngân hàng đại chúng đầu tiên trên thế giới cung cấp hình thức tiếp xúc như vậy.


Theo Hashdex, các đơn đặt hàng đăng ký có thể được thực hiện cho đến ngày 20 tháng 4 và những người duy nhất có thể thực hiện điều này là các đại lý được ủy quyền “những người có thể thực hiện việc này thay mặt họ hoặc thay mặt khách hàng”.

Chỉ số tiền điện tử Hashdex Nasdaq (HASH11) - được điều phối bởi Itaú, BTG Pactual và Genial - bao gồm các tài sản tiền điện tử như bitcoin ( BTC ), ethereum ( ETH ), litecoin ( LTC ), chainlink (LINK), bitcoin cash ( BCH ) và Stellar ( XLM ).HASH11 được giao dịch trên thị trường chứng khoán Brazil

Nhìn chung, sự ra đời của ETF tiền điện tử vào thị trường Brazil cho rằng một rào cản khác đã vượt qua về việc chấp nhận tiền điện tử. Các quy định pháp lý nghiêm ngặt của CVM (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) hạn chế các nhà đầu tư nhỏ tiếp xúc với thị trường tiền điện tử do “rủi ro cao” mà nó sở hữu.

Hơn nữa, quỹ Hashdex 100 được cung cấp ở Brazil cũng bị hạn chế đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nắm giữ hơn 10 triệu real Brazil (1,79 triệu USD) trong các khoản đầu tư trên thị trường tài chính.

Sau khi ra mắt chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, HASH11 sẽ được giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán Brazil.


8 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page