top of page
  • Easy Trading

Cập nhật thị trường ngày 31/5

Khung 4H đang có những dấu hiệu xấu dựa trên các chỉ báo, cho nên:

- Nếu hôm nay đóng nến trên 36k (trước 18h hôm nay) thì các đường MA sẽ biến thành hỗ trợ. Lúc này không còn phương án xuống 30. Ngược lại, Btc sẽ break ra khỏi mẫu hình sớm và cần khoảng 1 ngày rưỡi để dò đáy rồi xanh trở lại.


Với phương án vỡ mẫu hình chúng ta có các kịch bản sau:


+ Kịch bản 1: Thay đổi mẫu hình (từ tam giác cân > tam giác vuông), về test lại đáy cũ 29.8k - 30k. Lúc đó có nến đảo chiều & vol lớn thì mới đáng tin cậy. Bắt đầu giai đoạn tích lũy (khoảng 15 ngày) trước khi tình huống tiếp theo xảy ra.


+ Kịch bản 2: BTC không giữ nổi đáy 30, rớt về đáy tiếp theo khoảng 26.8 - 26.4. Lúc này có mẫu hình khác (falling wedge chẳng hạn). 30k ngoài là hỗ trợ cứng bị vỡ còn gây cho thị trường tâm lý hoang mang, tình trạng panic sell chắc chắn diễn ra (giống lúc BTC vỡ 41k), ngoài ra còn có nhiều lệnh short (bán khống) sẽ đẩy giá xuống sâu hơn.


Lúc này để phục hồi market sẽ fai tích lũy phải lâu hơn (vì cần vượt lần lượt lại các support cũ - kháng cự mới như 30k, 33k, 4xk...)


Nói thêm về "shitcoin" trong tình hình hiện tại:


- Giao dịch phải dựa trên tính thanh khoản. Nếu thị trường của token đó không có lệnh mua thì lệnh bán ở mức giá x lần (ví dụ như x10) sẽ không khớp, việc x cũng vô nghĩa khi không bán ra được.

- Cô giáo tránh xa các coin này

- Ai tham gia tự chịu rủi ro

147 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page