top of page
  • Easy Trading

Các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 12

Dưới đây là tổng hợp các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng cuối cùng của năm 2021, bài viết này mình sẽ cập nhật thường xuyên khi có sự kiện mới nên anh em nhớ theo dõi nhé.

1 tháng 12 – IDEX (IDEX) – sự kiện: Khởi chạy v3


1 tháng 12 – Kattana (KTN) – sự kiện: Tiến hành Closed Beta


1 tháng 12 – Biconomy (BICO) – sự kiện: Tổ chức token sale trên Huobi Primelist


2 tháng 12 – Dexbrowser (BRO) – sự kiện: Thực hiện IDO trên FantomStarter


6 tháng 12 – Nakamoto Games (NAKA) – sự kiện: Ra mắt trên Mainnet


7 – 8 tháng 12 – Atlantis Metaverse (TAU) – sự kiện: Tổ chức token sale trên Enjinstarter,

BSCPad và Gamezone!


8 tháng 12 – HappyLand (HPL) – sự kiện: Thực hiện IDO trên Polkastarter


9 tháng 12 – CryptoVsZombie (CVZ) – sự kiện: Thực hiện IDO trên BSC Station và BinStarter


13 tháng 12 – O3Labs (O3) – sự kiện: Ra mắt O3SwapV2 Beta


15 tháng 12 – Sidus Heroes (SIDUS) – sự kiện: Thực hiện IDO trên BLOKPAD, Ignition,

TrustPad, SpaceSwap, Red Kite, GameFI và Seedify


15 tháng 12 – Duelist King (DKT) – sự kiện: Tổ chức Card Sales 2


Tháng 12 (chưa ấn định ngày) – Orion Protocol (ORN) – sự kiện: ORN Supply Rediction mechanism to be revealed


Tháng 12 (chưa ấn định ngày) – RaceFi (RACEFI) – sự kiện: RaceFito tổ chức IDO trên Enjinstarter


Tháng 12 (chưa ấn định ngày) – Bloktopia (BLOK) – sự kiện: Cộng đồng Bloktopia sẽ có quyền truy cập sớm vào Sidus Heroes IGO


Nguồn sưu tầm!

22 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page