top of page
  • Easy Trading

Độ khó khai thác của Bitcoin tiếp tục tăng: Khó khăn hơn 37% để khai thác BTC

Hashrate của Bitcoin đã tăng đều đặn trong ba tháng qua và tăng hơn 40% sau khi hashpower của mạng dưới 90 exahash mỗi giây (EH / s) vào ngày 5 tháng 7. Xu hướng này đã dẫn đến một đợt liên tiếp gồm 5 lần cộng dồn độ khó khai thác bitcoin với một mức tăng khác dự kiến ​​trong quá trình chuyển đổi tiếp theo.

Tốc độ băm tăng lên một cách ổn định, Vị trí hàng đầu của lệnh Antpool, Trả về tốc độ băm không xác định

Hashrate tổng thể của Bitcoin ( BTC ) đã tăng chậm nhưng đều đặn tăng cao hơn trong 90 ngày qua. Công suất xử lý hiện tại của mạng đang ở mức 130 EH / s và ba tháng trước công suất băm thấp hơn 40% so với hiện nay.

Trong 24 giờ qua, Antpool là nhóm khai thác hàng đầu cung cấp hashrate cho mạng BTC với 29,7 EH / s hoặc 20,47% hashrate toàn cầu. Theo sau Antpool là F2pool với 23,58 EH / s hoặc 16,2% tổng tốc độ băm của BTC và Pooling chiếm 13,2% mạng hoặc 19,2 EH / s.

Các nhóm hàng đầu khác cung cấp một lượng lớn hashrate cho mạng BTC bao gồm các hoạt động như Viabtc, Foundry USA và Btc.com, tương ứng. Trong khi Bitcoin.com News báo cáo rằng số lượng hashrate không xác định đã biến mất trong báo cáo hashrate cuối cùng, một phần nhỏ khai thác lén lút gần đây đã quay trở lại. 1,86 EH / s hoặc 1,28% hashrate toàn cầu hiện thuộc về các thực thể khai thác không xác định.

Độ khó khai thác bitcoin dự kiến ​​sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp

Khi tỷ lệ băm của BTC tăng lên và các nhóm khai thác đang xáo trộn xung quanh, độ khó khai thác của mạng dự kiến ​​sẽ tăng lần thứ sáu liên tiếp. Tại thời điểm viết bài, nó dự kiến ​​sẽ tăng 2,99% lên 19,57 nghìn tỷ, tiến gần đến mức 20 nghìn tỷ. Hiện tại, độ khó khai thác của BTC là 19,00 nghìn tỷ. Mức tăng 2,99% sẽ có nghĩa là việc khai thác bitcoin sẽ khó hơn 37% so với mức vào ngày 30 tháng 7.

Mức tăng sắp tới có quy mô tương tự như mức tăng khó khăn cách đây hai tuần, là khoảng 3,16%. Bước nhảy vọt lớn nhất trong đợt tăng độ khó liên tiếp là vào ngày 25 tháng 8, ở độ cao khối 697.536, khi độ khó tăng xấp xỉ 13,24%. Độ khó khai thác liên tiếp tăng sau khi thuật toán điều chỉnh độ khó năm lần liên tiếp giảm.

6 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page