top of page
  • Easy Trading

🔥 EasyTrading thiết lập mối quan hệ đối tác với Hệ Sinh Thái Blockchain Antex 🔥

Hệ sinh thái Blockchain Antex đã nhận được vốn đầu tư từ tập đoàn NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình (Sharktank VietNam).
Chúng tôi vui mừng thông báo đến cộng đồng EasyTrading về việc thiết lập mối quan hệ đối tác với Antex -Hệ sinh thái blockchain AntEx.

Hệ sinh thái blockchain AntEx cung cấp các giải pháp toàn diện cho đội ngũ kỹ sư, nhà phát triển và cộng đồng, với các sản phẩm mũi nhọn: VNDT stable coin, ví VNDT, ví blochain Antex, nền tảng khóa token Antlock, Antlaunch nền tảng gọi vốn ILO, IDOV, Antex Dex và VN smart chain. AntEx được kiểm toán bởi công ty kiểm toán hàng đầu Certik, và gần đây nhất, được niêm yết trên Coinmarketcap, trang thông tin lớn nhất về thị trường crypto trên thế giới với hàng trăm triệu lượt truy cập. AntEx nhận được vốn đầu tư từ tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam - NextTech và các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Trong chiến dịch mở rộng hệ sinh thái này của AntEx, Easy Trading sẽ trở thành đối tác truyền thông đưa các sản phẩm của AntEx tiếp cận đến các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra một nền tảng đáng tin cậy giúp họ có cơ hội tiếp cận đến các dự án chất lượng sắp tới của AntEx.


👉 Xem thêm : https://vndt-helpcenter.zendesk.com/hc/vi-vn/articles/4406519149465

👉 Tìm hiểu thêm về Easy Trading : https://www.easytrading.info/

——————-

👉Cập nhật các thông tin mới nhất của Antek.

Global Community Telegram 🌎 |Twitter |Medium |Reddit |Linkedin |Youtube | Facebook | Coinmarketcap

30 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page