top of page
  • Easy Trading

El Salvador trích lợi nhuận từ Bitcoin để xây dựng bệnh viện thú cưng khổng lồ

Tổng thống El Salvador sẽ trích một phần lợi nhuận 4 triệu USD từ khoản đầu tư Bitcoin để xây dựng một bệnh viện thú cưng khổng lồ.
Vài giờ trước, tổng thống Nayib Bukele đã gửi đến mọi người một lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy ra cùng lời chế nhạo các đối thủ, những người đang im lặng khi đất nước có được lợi nhuận khổng lồ từ Bitcoin.

Bên cạnh đó, tổng thống El Salvador còn chia sẻ thêm một video về diện mạo tương lai của bệnh viện thú cưng, công trình được xây dựng dựa trên một phần lợi nhuận từ Bitcoin.

Đồng thời, ông giải thích thêm rằng ông không bán bất kỳ khoản tiền nào trong số 700 BTC hiện nằm trong quỹ tín thác quốc gia. Một quỹ được thiết lập để tạo điều kiện chuyển đổi ngay lập tức giữa BTC và USD cho người dùng Chivo Wallet.

Những thông báo này xuất hiện trong bối cảnh đà tăng giá của Bitcoin đã giúp El Salvador có được khoản lợi nhuận 4 triệu USD trong Quỹ Bitcoin — mà không ảnh hưởng đến số BTC có sẵn.

Kể từ khi ông Bukele ra quyết định sử dụng Bitcoin như tiền tệ hợp pháp, đã có rất nhiều phản ứng trái chiều xuất hiện.

Ví dụ như đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và các tổ chức nổi tiếng gồm Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu đã chỉ trích cách ông dự định triển khai việc sử dụng Bitcoin ở đất nước mình.

Mặt khác, những người ủng hộ Bitcoin lại cho rằng tổng thống là người có tầm nhìn xa và hoan nghênh động thái này.


25 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page