top of page
  • Easy Trading

Fuel: giải pháp mở rộng Ethereum L2

Fuel là một giải pháp mở rộng Ethereum L2 được đề xuất để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của chuỗi công khai.
1. Khái quát dự án

Website: https://fuel.network/

Twitter: https://twitter.com/fuellabs_ (Lập 10/2019 - hiện có 4k9 followers)

Github: https://github.com/FuelLabs

Medium: https://fuel.network/blog

Discord: http://discord.com/invite/xfpK4Pe

White paper: https://docs.fuel.sh/v1.1.0/Introduction/Welcome.html


Ý tưởng dự án:

FFuel là một giải pháp mở rộng Ethereum L2 được đề xuất để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của chuỗi công khai. Nó hy vọng sẽ hỗ trợ các giao dịch thông lượng cao trong khi đảm bảo tin cậy và phân quyền. Đây là phía Ethereum đầu tiên được phát triển dựa trên Optimistic Rollups chuỗi. Theo dữ liệu trang web chính thức, tốc độ giao dịch trung bình của Fuel là khoảng 320,3ms và chi phí cho mỗi giao dịch là khoảng 0,03USD. Nó có thể được thực hiện trên Fuel: thông lượng cao, độ trễ thấp ERC-20 hoặc ETH chuyển toàn cầu, trao đổi không giám sát, phân phối mã thông báo quy mô lớn, rút tiền nhanh và các ứng dụng khác. Kế hoạch được nhóm Ethereum chính thức phát hành vào tháng 10 năm 2019; mạng thử nghiệm công khai của Fuel sẽ được khởi chạy vào tháng 1 năm 2020 và mã này cũng là mã nguồn mở; người ta nói rằng nhóm có kế hoạch cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các hợp đồng thông minh kiểu Ethereum trong nửa cuối năm 2021.


Về mặt hợp tác trong ngành: Pay Trie hợp tác để tạo điều kiện sử dụng mã thông báo FUEL để chuyển đổi giữa tiền tệ hợp pháp và tiền tệ mã hóa trong khi tránh những bất lợi.


Road map:

Fuel v0 - Được testnet vào đầu năm 2020

Fuel v1 – Bản bổ sung của v0

Fuel v1.1 – Mới ra mắt gần đây

Fuel v2.0 – dự kiến cuối 2021.

Team:

Nick Dodson (Giám đốc điều hành, người sáng lập và nhà phát triển cốt lõi của Fuel Labs) - thành lập nền tảng huy động vốn cộng đồng phi lợi nhuận, tập trung vào khu vực trung tâm WeiFund, là cựu nhà phát triển ConsenSys, đã phát triển các dự án như Governx;

John Adler - ( Đồng sáng lập) - là cựu Nhà nghiên cứu ứng dụng & Kỹ sư phát triển của ConsenSys, với hơn 7 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành;

Sam Borin- (đồng sáng lập, giám đốc sản phẩm), với hơn 6 năm kinh nghiệm quản lý dự án sản phẩm, hơn 6 năm kinh nghiệm kinh doanh công nghệ Và hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển blockchain, cựu Kiến trúc sư trưởng sản phẩm của Wings.ai;

Shahan Katchadorian-Đồng sáng lập Pegasys, nhà phát triển cấp cao, Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Toronto.


Investors:

Khoản đầu tư đã nhận: Hiện tại, nó đã nhận được 200.000 đô la Mỹ tài trợ từ Ethereum Foundation, và Gitcoin đã đầu tư khoảng 30.000 đô la Mỹ.


- Gọi vốn $ 1.5M vòng Seed do Origin Capital, Fenbushi Capital và CoinFund : https://finance.yahoo.com/news/fuel-labs-announces-1-5-120000041.html

2. Tokenomic

Total supply: 100.000.000

ticker FUEL


Distribution:


Liquidity: 40% Trả trong 2 năm

ecosystem fund: 10% :

Reserverd punch:" 15%: trả theo quý trong 2 năm theo từ thời điểm TGE

initital: 15% trả theo quý trong 2 năm theo từ thời điểm TGE

Employee: 7.5% trả theo quý trong 4 năm theo từ thời điểm TGE

Founder :2,5%trả theo quý trong 4 năm theo từ thời điểm TGE


3. Các điểm nổi bật

- Vitalik : https://twitter.com/VitalikButerin/status/1277966472233365504

- Consensys Education : https://twitter.com/ConsenSysAcad/status/1266085264553803781

- Sassal founder The Daily Gwei và ethhub tweet khá nhiều

- - Được DCinvestor (hơn 100k followers) giới thiệu: https://twitter.com/iamDCinvestor/status/1441116712221306889

- KoL Anish Agnihotri giới thiệu: https://twitter.com/_anishagnihotri/status/1345080245834145795

- Andrew Keys của darma capital: https://twitter.com/AndrewDARMACAP/status/1344746302941372420

- Mihailo Bjelic – Co-Founder của Polygon giới thiệu: https://twitter.com/MihailoBjelic/status/1344747886748311556

106 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page