top of page
  • Easy Trading

Grayscale thêm Chainlink vào Quỹ vốn hóa lớn kỹ thuật số của họ

Mã thông báo gốc của mạng lưới oracle phi tập trung Chainlink lấp đầy khoảng trống còn lại trong quỹ sau khi loại bỏ XRP.
Grayscale Investments, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, đã thêm tiền điện tử Link Chainlink vào Quỹ Digital Large Cap của mình, cung cấp một cơ hội thuận lợi cho đồng tiền này.  • Mã thông báo gốc của mạng lưới oracle phi tập trung Chainlink lấp đầy khoảng trống còn lại trong quỹ sau khi loại bỏ XRP (XRP, + 30,11%)30,11 (XRP, +30.11%)%) (XRP, +30.11%) , mã thông báo gốc của Ripple Labs, sau khi công ty đó bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ khởi kiện.

  • Giao thức của Chainlink hoạt động như một cầu nối giữa các hợp đồng thông minh tiền điện tử và nguồn cấp dữ liệu ngoài chuỗi.

  • Trở thành một thành phần của quỹ phổ biến thường tạo ra nhu cầu đối với một tài sản và do đó giá của nó. Trong 24 giờ qua, giá của LINK tăng 4,29%, giao dịch ở mức 32,25 đô la vào thời điểm báo chí. Nó đã tăng hơn 190% trong năm nay, theo CoinDesk 20.

  • Quỹ Digital Large Cap Fund có tài sản đang được quản lý (AUM) là 538,2 triệu đô la, theo Grayscale.

  • Phát hành riêng lẻ vào quỹ chỉ được cung cấp vào một số thời điểm nhất định trong năm và hiện đang đóng cửa. Grayscale thuộc sở hữu của Digital Currency Group, công ty mẹ của CoinDesk.

53 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page