top of page
  • 370653

Grayscale chính thức cho phép nhà đầu tư tổ chức rót tiền vào 5 quỹ tín thác mới, giá các đồng tăng

Vào ngày 23 tháng 1, gã khổng lồ quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale, đã giới thiệu thêm 6 quỹ đầu tư tín thác tiền điện tử đến với các nhà đầu tư tổ chức, nhưng ở thời điểm đó Grayscale chưa có thông báo cụ thể trong việc mở cửa cho phép nhà đầu tư tổ chức tham gia quỹ.6 quỹ tín thác tiền điện tử này, bao gồm: “quỹ tín thác Decentraland (MANA), quỹ tín thác Livepeer (LPT), quỹ tín thác Chainlink (LINK), quỹ tín thác Tezos (XTZ), quỹ tín thác Filecoin (FIL) và quỹ tín thác Basic Attention Token (BAT)”.

Tuy nhiên, Michael Sonnenshein, Giám đốc điều hành của Grayscale Investments, khi đó nói rằng:

“Grayscale luôn tìm kiếm cơ hội để có thể đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đặt chỗ trước, mặc dù việc này không có nghĩa là chúng tôi sẽ đưa các quỹ này ra thị trường. Nếu có kế hoạch mới chúng tôi sẽ lập tức thông báo đến các nhà đầu tư”

Và ngày hôm nay (17/3) lúc 8h tối Grayscale đã thông báo mở cửa đón các nhà đầu tư tổ chức gia nhập vào các quỹ tín thác này.

Cụ thể, 5 trong số 6 quỹ trên đã được Grayscale cung cấp các khoản ủy thác để hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào năm loại tiền điện tử, bao gồm:

  • Basic Attention Token (BAT)

  • Chainlink (LINK)

  • Decentraland (MANA)

  • Filecoin (FIL)

  • Livepeer (LPT)

Ngay khi tin tức được công bố, giá của các đồng tiền điện tử trên đã có sự tăng trưởng đáng kể.

26 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page