top of page
  • Easy Trading

Hơn 20 công ty Crypto đã trở thành thành viên sáng lập của Asia Blockchain Gaming Alliance (ABGA)

Hơn 20 công ty Crypto đã trở thành thành viên sáng lập của Asia Blockchain Gaming Alliance (ABGA), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Singapore.

Liên minh đã được đồng tài trợ bởi các tổ chức hàng đầu, những người dự đoán tương lai của NFT Game và Metaverse sẽ tiến xa hơn trong tương lai gần.Hiệp hội cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động và đầu tư liên quan đến lĩnh vực này.


ABGA hiện có hơn 20 người sáng lập, bao gồm các VC trong ngành như Huobi Ventures, KuCoin, Polygon và Yield Guild Games (YGG), cũng như các hãng truyền thông như Media Publishares và Cointelegraph China.


Hầu hết trong số các thành viên sáng lập này có kiến ​​thức đáng kinh ngạc về các trò chơi Blockchain. Ví dụ: Sàn giao dịch KuCoin gần đây đã ra mắt quỹ Metaverse và Huobi Ventures, chi nhánh đầu tư của Sàn giao dịch Huobi, cũng đã đầu tư vào nhiều quỹ liên quan đến Metaverse.


Yield Guild Games, một cộng đồng trò chơi tổ chức phi tập trung tự trị (DAO), được tài trợ bởi a16z và đã đầu tư vào nhiều trò chơi NFT như Axie Infinity, Star Atlas và The Sandbox.


Theo thông báo, ABGA sẽ nâng cao nhận thức về thương hiệu và cung cấp thông tin về ngành, cơ hội đầu tư và các nguồn lực ươm tạo khởi nghiệp. Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ các đội thể thao điện tử châu Á tiến ra sân khấu toàn cầu.

Theo dõi futurenews hằng ngày tại http://futurenews.io để nắm bắt thông tin thị trường nhanh nhất. Đăng ký và tham gia các nhóm, channel của Future Ventures để thảo luận cùng nhiều member khác trong cộng đồng:


Channel tin tức: http://t.me/FutureVentures


Tìm hiểu về game FOTA

https://www.easytrading.info/post/fota-va-su-tham-gia-của-microsoft-vao-metaverse


https://www.easytrading.info/post/fota-metaverse-gioi-thieu-cac-chung-toc-chinh-phan-1

50 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page