top of page
  • Easy Trading

Huobi Primelist sẽ chính thức niêm yết NGL (Gold Fever)

Huobi Global sẽ chính thức niêm yết NGL (Gold Fever) trên nền tảng niêm yết token hoàn toàn mới với tên gọi Primelist, vào 17:00 (GMT+7) ngày 19/11 tới đây.

Tương tự như Huobi Prime, Primelist là một nền tảng niêm yết token mới trên Huobi, mở rộng các kênh để list những token chất lượng cao. Với Primelist, người tham gia có cơ hội mua những token mới với giá thấp và giao dịch những token mới vừa được list sàn sau khi các hoạt động của Primelist kết thúc.


Phương thức tham gia:


Có 02 cách để người dùng tham gia vào sự kiện này. Mỗi người dùng chỉ có thể chọn một phương thức để tham gia và không thể thay đổi phương thức đã chọn sau khi đăng ký xong.


1. Đăng ký bằng cách xếp hàng


Đủ điều kiện:


Đăng ký trên Huobi Global và hoàn tất quy trình xác minh nâng cao (KYC) trước 17:00 (GMT+7) vào 19/11 (đối với những tài khoản vẫn chưa thực hiện xác minh như trên).

Có ít nhất 50USDT trong tài khoản Exchange trước 17:00 (GMT+7) vào 19/11.


Quá trình tham gia:


Từ 17:00 (GMT+7) ngày 19/11 đến 18:00 (GMT+7) ngày 19/11, user thoả đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia sự kiện này. Số dư USDT trong tài khoản Exchange sẽ tự động bị khóa sau khi user hoàn tất đăng ký.


Từ 18:00 (GMT+7) ngày 19/11 đến 19:20 (GMT+7) ngày 19/11, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 2.465 user may mắn trong số tất cả những người tham gia thoả đủ điều kiện mua và phân bổ số token NGL tương ứng giá trị mở bán giới hạn 50USDT/user. Những user may mắn mua được có thể tìm thấy số thứ tự của mình (từ 1 ~ 2,465) được hiển thị trên trang web.


Đối với những người tham gia nhưng không được chọn trong sự kiện lần này, số lượng USDT bị khoá ban đầu sẽ được tự động mở khóa và sẵn sàng để giao dịch như bình thường trong tài khoản Exchange.


2. Đăng ký bằng cách hold HT (Huobi Token)


Đủ điều kiện:


Đăng ký trên Huobi Global và hoàn tất quy trình xác minh nâng cao (KYC) trước 17:00 (GMT+7) vào 19/11 (đối với những tài khoản vẫn chưa thực hiện xác minh như trên).


Tài khoản phải có mức hold tối thiểu trong 2 ngày là 300HT trong khoảng thời gian từ 23:00 (GMT+7) ngày 16/11 đến 22:59:59 (UTC) vào 18/11. Trong thời gian này, bạn có thể kiểm tra lượng HT mình đang hold bất kỳ lúc nào trên trang sự kiện. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đang có số lượng USDT tối thiểu cần thiết để đặt hàng theo bảng sau. Xin lưu ý rằng tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng USDT.


Quá trình tham gia:


Từ 17:00 (GMT+7) ngày 19/11 đến 18:00 (GMT+7) ngày 19/11, user đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia sự kiện này. Số dư USDT sẽ tự động bị khóa sau khi user đăng ký hoàn tất. Từ 18:00 (GMT+7) ngày 19/11 đến 19:20 (GMT+7) ngày 19/11, hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua với số lượng USDT tối đa mà user có thể sử dụng để đặt lệnh (như trong bảng trên) và phân bổ token mới cho mỗi người tham gia trên cơ sở tỷ lệ.

Sau khi phân bổ, số lượng USDT còn lại sẽ được gửi trả về tài khoản Exchange của user.

Số lượng token mới được phân bổ cho mỗi người tham gia sự kiện = Số tiền đặt hàng (bằng USDT) cho mỗi người tham gia sự kiện / số tiền đặt hàng (bằng USDT) cho tất cả người tham gia sự kiện * Số lượng token được cung cấp.


Lưu ý:


Huobi Global sẽ mở deposit NGL và các giao dịch spot (NGL/USDT) vào lúc 20:00 (GMT+7) ngày 19/11.

Huobi Global sẽ mở withdrawal NGL lúc 17:00 (GMT+7) ngày 22/11.

Giao dịch margin, future và các sự kiện khác cho NGL với nhiều phần thưởng hấp dẫn sẽ được mở ngay sau khi giao dịch spot NGL lên sàn.


Điều khoản & điều kiện:


Token Huobi (HT) được giữ trong tất cả các tài khoản Huobi Global (không bao gồm Huobi Cloud Wallet) được tính trong phạm vi của snapshot. Snapshot sẽ diễn ra ngẫu nhiên sau mỗi 24 giờ, bắt đầu từ 23:00 (GMT+7) ngày 16/11 đến 22:59:59 (GMT+7) ngày 18/11.


Để tránh các hành động đáng ngờ, platform sẽ hạn chế việc sử dụng các Lệnh market trong vòng 5 phút đầu tiên sau khi giao dịch spot bắt đầu. Giá đặt trong Lệnh limit không được cao hơn 10 lần giá đặt trong sự kiện này.


Nếu không có lệnh nào trên sổ mua bán trong vòng 90%~110% giá cuối cùng, tất cả lệnh market mới được đặt để mua/bán sẽ tự động bị hủy để tránh trượt giá. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đầy đủ các đánh giá rủi ro khi giao dịch token mới, vì chúng thường chịu sự biến động giá cao.


User từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không được phép tham gia sự kiện Primelist này: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macao, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela, Singapore và Crimea.


Các đơn hàng sử dụng API sẽ không có sẵn trong sự kiện Primelist.

Sự kiện primelist không mở cho các tài khoản phụ.

Huobi có quyền quyết định cuối cùng với tất cả mọi phương diện của sự kiện này và có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.


Huobi Global


53 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page