top of page
  • Easy Trading

Chính phủ Lào “bật đèn xanh” cho tiền điện tử

Trong khi Trung Quốc ra sức ngăn cấm các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử thì Lào ủy quyền cho 6 công ty thực hiện chương trình thử nghiệm tiền điện tử.

Cụ thể, theo thông báo mới đây từ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào cho biết đã thông qua các bộ soạn thảo các quy định quản lý việc sử dụng tiền điện tử, và có 6 công ty đã được phép thử nghiệm khai thác và giao dịch tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và Litecoin ở Lào.


Các công ty tiền điện tử được Lào “bật đèn xanh” bao gồm: Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank, và Phousy Group.

Sắp tới, các cơ quan quản lý của Lào sẽ nghiên cứu và ban hành các quy tắc và quy định về việc sử dụng tiền điện tử.


Quy định quản lý tiền điện tử sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ diễn ra từ ngày 16 đến 17 tháng 9 sắp tới. Kết quả nghiên cứu, lấy ý kiến ​​giữa các bộ và các tổ chức liên quan trước khi ban hành quy định.


Vào tháng 8, Ngân hàng Trung ương Lào (BOL) đã cảnh báo người dân về việc sử dụng tiền điện tử không được kiểm soát, tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của nhà chức trách, nhiều người vẫn tiếp tục giao dịch bằng tiền điện tử.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page