top of page
 • easytradingchannel

Lịch đốt coin của BNB – CZ đốt BNB vào tháng 7/2021 ???

Bài viết này sẽ khám phá lịch đốt coin và số tiền của Binance Coin sẽ bỏ ra để đốt trong tương lai đến năm 2021.


Kể từ khi ra mắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, Binance được coi là một trong những công ty phát triển nhanh nhất trên trái đất. Trong một nỗ lực để làm cho đồng Binance Coin của họ có giá trị hơn theo thời gian, Binance lên lịch hàng quý sẽ đốt bỏ đồng tiền BNB (Binance Coin), họ sẽ sử dụng 20% lợi nhuận của họ để mua lại và đốt bỏ Binance Coin, điều này sẽ làm giảm nguồn cung mà theo lý thuyết sẽ làm cho đồng tiền có giá trị hơn.


Việc đốt bỏ đồng tiền Binance Coin mới nhất đã được thực hiện vào ngày 16 tháng 04 năm 2021, theo đó họ đã đốt 1.099.888 BNB (khoảng gần 600 triệu USD).


Đốt BNB (Binance Coin Burn) là gì?

Binance Coin Burn là cách của Binance làm cho đồng tiền BNB trở nên có giá trị hơn. Như được trình bày trong sách trắng của họ, Binance Coin sẽ được mua lại và đốt bỏ vào mỗi quý, tùy thuộc vào lợi nhuận của sàn giao dịch Binance..

Mỗi quý, chúng tôi sẽ sử dụng 20% lợi nhuận của chúng tôi để mua lại BNB và tiêu hủy chúng, cho đến khi chúng tôi mua 50% tổng số BNB (100MM) trở lại. Tất cả các giao dịch mua lại sẽ được công bố trên blockchain. Tổng cộng chúng tôi sẽ đốt bỏ 100 triệu đồng BNB, để chỉ còn lại 100 triệu BNB.

Danh sách lịch đốt coin BNB

 1. Ngày 15 tháng 10 năm 2017 (Đã đốt)

 2. Tháng 1 năm 2018 (Đã đốt)

 3. Tháng 4 năm 2018 (Đã đốt)

 4. Ngày 15 tháng 7 năm 2018 (Đã đốt)

 5. Ngày 17 tháng 10 năm 2018 (Đã đốt)

 6. Ngày 18 tháng 1 năm 2019 (Đã đốt)

 7. Ngày 18 tháng 4 năm 2018 (Đã đốt)

 8. Ngày 18 tháng 7 năm 2019 (Đã đốt)

 9. Ngày 18 tháng 10 năm 2019 (Đã đốt)

 10. Ngày 18 tháng 1 năm 2020 (Đã đốt)

 11. Ngày 18 tháng 4 năm 2020 (Đã đốt)

 12. Ngày 18 tháng 7 năm 2020 (Đã đốt)

 13. Ngày 17 tháng 10 năm 2020 (Đã đốt)

 14. Ngày 19 tháng 01 năm 2021 (Đã đốt)

 15. Ngày 16 tháng 4 năm 2021 (Đã đốt)

 16. Ngày 18 tháng 7 năm 2021

 17. …..

Trên đây là lịch đốt coin BNB (BNB Coin Burn) mà mình dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai, có thể xê dịch khoảng vài ngày nhé.


Mới đây CZ đã đưa ra dòng tweet "xác nhận" thời điểm đốt BNB sắp tới trong tháng 7 này (khá phù hợp với dự đoán của mình)

Mình tin rằng nắm được lịch đốt coin BNB sẽ rất có lợi cho bạn để kiếm lợi nhuận, vì thời điểm đốt coin sẽ làm giảm nguồn cung và do đó tăng giá trị của đồng BNB

48 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page