top of page
  • Easy Trading

National Payments Corporation của Ấn Độ tuyên bố sẽ không cấm tiền điện tử thông qua UPI

Cơ quan thanh toán của Ấn Độ, National Payments Corporation of India, đã báo cáo rằng họ sẽ không cấm các giao dịch tiền điện tử. Các ngân hàng phải tự đưa ra quyết định có cho phép các giao dịch tiền điện tử hay không.
  • National Payments Corporation of India (NCPI), đã từ chối cấm các giao dịch tiền điện tử, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Năm. NCPI chạy Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI), một hệ thống thanh toán thời gian thực tức thì tạo điều kiện cho các giao dịch liên ngân hàng. Nó được quy định bởi ngân hàng trung ương, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

  • Tổ chức này cho biết, thay vì cấm các giao dịch tiền điện tử, NCPI đã khuyên các ngân hàng nên đưa ra quyết định có cho phép các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số dựa trên đánh giá rủi ro và lời khuyên từ các bộ phận pháp lý và tuân thủ của riêng họ hay không.

  • Nếu NCPI quyết định hạn chế các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử trên thẻ UPI và Rupay, thì nó sẽ được áp dụng trên tất cả các ngân hàng, khiến các nhà đầu tư không có nhiều lựa chọn để tài trợ cho các giao dịch tiền điện tử của họ.

  • Vào tháng 3 năm ngoái, tòa án tối cao Ấn Độ đã bãi bỏ lệnh cấm ngân hàng đối với ngành tiền điện tử của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, một số tổ chức tài chính được cho là vẫn hạn chế các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và đã đóng tài khoản của người dùng tiền điện tử.


  • Thời báo Kinh tế báo cáo rằng gần nửa tá ngân hàng đã chỉ đạo các nhà điều hành thanh toán của họ vào danh sách đen các thương nhân giao dịch với tiền điện tử. Do đó, khách hàng không thể sử dụng các phương thức chuyển tiền trực tuyến - chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, thẻ và UPI - để tài trợ cho các giao dịch tiền điện tử của họ.


  • Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa giới thiệu dự luật tiền điện tử mà họ đã lên kế hoạch thực hiện trong phiên họp ngân sách của quốc hội.

25 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page