top of page
  • Easy Trading

Nhận định thị trường 25/05 : xu thế tiếp theo là gì

Nhận định thị trường 25/05:
- Chưa có đủ cơ sở để tin rằng BTC sẽ sập xuống dưới 30k chứ đừng nói 20-25k.

- BTC sẽ phá kháng cự 40-41k trong thời gian ngắn để vươn lên kháng cự tiếp theo 44-45k.

- Khi BTC đạt 44-45k, nên thoát altcoin. Nếu ai lỡ all-in vào 1 con thì chốt tới 70% hoặc chốt hẳn 100%. Nếu phân bổ vốn tốt thì chốt 50% luôn.

- Chờ mua lại altcoin khi BTC về lại hỗ trợ 41-42k (kháng cự cũ): Không bao giờ all-in, 50-50 hoặc 30-30-40 tùy mỗi người.

- Sau đó lại chờ BTC lên, chậm kháng cự cao hơn là 56k-57k. Lúc này thoát altcoin lần nữa để chờ sóng chỉnh lớn. Altcoin có thể về đáy cũ hoặc thậm chí có đáy mới sâu hơn.

- Tháng 6 ko phải tháng tăng của altcoin, rất tiếc.

- Tháng 7 dự kiến altcoin tăng mạnh, muộn nhất cuối tháng 8 altcoin bay tung nóc.

- Thang 6 , BTC có thể lập đỉnh mới rồi sideway và giảm dần để nhường vốn hóa cho altcoin.


Đây chỉ là lời nhận định về thị trường, không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự quản lý ví tiền và tài sản của bạn.Easy Trading.

304 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page