top of page
  • Easy Trading

SỰ KIỆN: CHAINLINK (LINK) smart contact 5/8

Với hơn 200 diễn giả trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh và hàng nghìn người tham dự được mong đợi, #SmartCon đã sẵn sàng trở thành sự kiện #blockchain lớn nhất trong năm. Đăng ký ngay hôm nay để tham gia 3 ngày đầy đủ của AMA, hội thảo chuyên gia, hội thảo và hơn thế nữa từ ngày 5-7 tháng 8 này.

Kết nối hợp đồng thông minh của bạn với thế giới bên ngoài

Mạng lưới oracle phi tập trung của Chainlink cung cấp đầu vào và đầu ra đáng tin cậy, chống giả mạo cho các hợp đồng thông minh phức tạp trên bất kỳ chuỗi khối nào.

7 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page