top of page
  • Easy Trading

Ví tiền điện tử Novi của Meta (Facebook) ra mắt trên WhatsApp

Novi, ví tiền điện tử thuộc sở hữu của gã khổng lồ truyền thông xã hội Meta (trước đây là Facebook), đã tung ra tính năng gửi và nhận tiền thông qua WhatsApp – theo tweet của nhà phát triển Novi, Stephane Kasriel.

Trước khi ra mắt trên WhatsApp, Meta đã có khoảng thời gian triển khai thử nghiệm sử dụng ví tiền điện tử Novi.


Nhà phát triển ví tiền điện tử Novi, Stephane Kasriel, cho biết sự tích hợp Novi với WhatsApp sẽ không ảnh hưởng gì đến các tính năng bảo mật của WhatsApp.


Hiện tại, chỉ một số người dùng ở Mỹ mới được trải nghiệm các tính năng mới của Novi, còn người dùng ở các quốc gia khác dự kiến vào năm sau.

“Hành trình thử nghiệm ví tiền điện tử Novi sẽ còn kéo dài, chúng tôi đã quyết định mở rộng thử nghiệm ở một số quốc gia khác để thu thập ý kiến của tất cả mọi người, chúng tôi muốn biết mọi người nghĩ gì khi trải nghiệm ví Novi”, Kasriel nói.


Tính đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có ví tiền điện tử Novi được ra mắt, còn đồng tiền điện tử Diem vẫn đang gặp rào cản về quy định, buộc Meta phải thay đổi kế hoạch để tìm hướng đi thay thế.


Diem (trước đây là Libra hay Facebook Coin) là một loại tiền điện tử sử dụng blockchain đóng (permissioned blockchain), được phát triển bởi Meta.
2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page